Certyfikat

Certyfikat ukończenia szkolenia auditora wewnętrznegoŚwiadectwo

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyŚwiadectwo

Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów pedagogicznychPodziękowania

Podziękowania od przedszkola miejskiego w Stroniu ŚląskimReferencje

Referencje od firm, za dobre wykonanie usługi